yuav ua li cas kom tau haujlwm hauv chile

Yuav ua li cas thiaj nrhiav tau haujlwm hauv Chile? Daim ntawv qhia ceev rau neeg txawv teb chaws thiab rau Chileans

 Chile muaj ntau cov peev txheej rau cov tub ua lag luam tawm txawv teb chaws thiab cov khoom lag luam ex-pats. Nyeem peb phau ntawv qhia kom paub ntau ntxiv txog kev ua haujlwm hauv Chile. Nws yog los ntawm yuav ua li cas mus rau hauv txoj haujlwm mus yos hav zoov rau lub tuam txhab txoj cai thiab cov se. Koj yuav tsum tau tawm

nyeem ntxiv