Yuav thov li cas thiaj nrhiav tau lub tsev vwm nyob hauv Bolivia?

Yuav thov li cas thiaj nrhiav tau lub tsev vwm nyob hauv Bolivia?

Txhawm rau thov lub tsev vwm nyob hauv Bolivia, mus rau: Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Ua Haujlwm ntawm National Refugee Commission (CONARE). Ib lub chaw ua haujlwm lossis tus sawv cev ntawm General Directorate of Migration. Ntawm ciam teb ntawm cov chaw kuaj neeg tsiv teb tsaws chaw (nrog rau cov tshav dav hlau thoob ntiaj teb), tub ceev xwm lossis tub rog. Nyob ntawm

nyeem ntxiv