Nyob zoo, Kuv nyob hauv ib puag ncig uas muaj ntau yam xwm txheej. Lub neej raug rhuav tshem. Sawv daws nyob hauv kev ntshai. Ib tug tham txog kev txom nyem. Thaum muaj tej yam phem tshwm sim rau lawv. Lub neej mus los ntawm txhua lub sijhawm hauv kev khuv xim uas tej zaum ib tug

nyeem ntxiv