Cov Tsev Kho Mob nyob hauv Lavxias, kev qhia ncaj qha rau tsev kho mob Lavxias

Ua ntej tshaj plaws, nyob hauv Lavxias, koj tuaj yeem hu rau 103 rau kev txuas ncaj qha rau lub tsheb thauj neeg mob thaum muaj xwm ceev. Txhua tus neeg ua hauj lwm hais tau lus Lav Xias thiab kuj yuav tsum tuaj yeem hais lus Askiv, ntsiab lus Lavxias nyob ib puag ncig koj yog tias koj muaj teeb meem

nyeem ntxiv
cov tsev kho mob hauv UK

Cov Tsev Kho Mob Zoo Tshaj Plaws Hauv Tebchaws Askiv Rau Cov Qhua thiab Cov Neeg Nyob Sab Nraud.

Lub Tebchaws Askiv Txoj Kev Pabcuam Kev Noj Qab Haus Huv (NHS) tau lees paub tias yog ib lub ntiaj teb kev noj qab haus huv hauv ntiaj teb. Txhua tus neeg Askiv tsis yog neeg xam xaj muaj cai tau txais kev saib xyuas xwm txheej kub ntxhov ceev hauv NHS UK cov tsev kho mob. Tab sis, qee qhov koj yuav yog lub luag haujlwm rau qee cov nqi, txiav txim siab los ntawm

nyeem ntxiv