Kho mob hauv Pakistan

Kev Saib Xyuas Txoj Kev Noj Qab Haus Huv Kev Noj Qab Haus Huv (HCDS) yog qhov kev pabcuam zoo tshaj plaws rau txhua lub tebchaws cov neeg tuaj yeem nrog kev ua haujlwm tau zoo, muaj txiaj ntsig zoo, faib ncaj ncees ntawm cov khoom siv, thiab pob nyiaj rau cov txheej txheem txhim kho kom muaj kev vam meej. Thoob plaws hauv, HCDS dhau los ua qhov kev sib tw thiab cov kev pabcuam loj hlob sai

nyeem ntxiv