Cov Tsev Kho Mob nyob hauv Lavxias, kev qhia ncaj qha rau tsev kho mob Lavxias

Ua ntej tshaj plaws, nyob hauv Lavxias, koj tuaj yeem hu rau 103 rau kev txuas ncaj qha rau lub tsheb thauj neeg mob thaum muaj xwm ceev. Txhua tus neeg ua hauj lwm hais tau lus Lav Xias thiab kuj yuav tsum tuaj yeem hais lus Askiv, ntsiab lus Lavxias nyob ib puag ncig koj yog tias koj muaj teeb meem

nyeem ntxiv
Yuav nrhiav haujlwm li cas hauv Madrid

Yuav Tshawb Nrhiav Txoj Haujlwm li cas hauv tebchaws Russia

Tebchaws Lavxias muaj ntau txoj haujlwm ua haujlwm, thiab feem ntau cov kws tshaj lij tshaj plaws raug them nyiaj yog cov neeg ua haujlwm txawv tebchaws. Cov neeg siv nyiaj nyob hauv tebchaws Lavxias yog qeb 13 hauv cov npe neeg khwv tau tshaj hauv xyoo 2014. Txhua tus neeg txawv tebchaws uas xav mus ua haujlwm nyob hauv tebchaws Russia yuav tsum

nyeem ntxiv