Yuav Ua Li Cas Thiab Vim Li Cas Thiaj Kawm Nyob Hauv Tsev Kawm Ntawv Qib Siab Hauv Spain?

Yuav Ua Li Cas Thiab Vim Li Cas Thiaj Kawm Nyob Hauv Tsev Kawm Ntawv Qib Siab Hauv Spain?

Nyob Spain, txoj kev tswj hwm kev kawm ntawv yog “Ministry of Education”. Hauv Spain qhov "Kev Kawm Ntawv Txoj Cai" uas ua rau kev tswj hwm.Qhov no tau txhawb nqa los ntawm tsoomfwv Spain. Kawm nyob rau hauv lub tsev kawm ntawv qib siab nyob rau hauv spain yog tsis ntau nyuaj txoj hauj lwm. Ntawm no

nyeem ntxiv